Populāri valstis
Salīdziniet laika

Milano — Laika pēc mēneša

Gaisa temperatūra pēc mēneša
Vidējais maksimālais diennakts temperatūra — 29.5°C Augusts. Vidējā maksimālā temperatūra naktī — 19.4°C Augusts. Vidējā minimālā temperatūra dienas — 6.5°C janvārī. Vidējā minimālā temperatūra nakts — 2.5°C janvārī.
Nokrišņi, mm
Maksimālais nokrišņi — 132.6 mm Tas tika ierakstīts Novembris. Minimālā nokrišņi — 42 mm Tas tika ierakstīts janvārī.
Pastāstiet, un dalīties ar saviem draugiem!