Populāri valstis
Salīdziniet laika

Milano — Laika pēc mēneša

Gaisa temperatūra pēc mēneša
Vidējais maksimālais diennakts temperatūra — 29.3°C Jūlijs. Vidējā maksimālā temperatūra naktī — 18.9°C Jūlijs. Vidējā minimālā temperatūra dienas — 6.4°C janvārī. Vidējā minimālā temperatūra nakts — 2.3°C janvārī.
Nokrišņi, mm
Maksimālais nokrišņi — 131.3 mm Tas tika ierakstīts Maijs. Minimālā nokrišņi — 45.3 mm Tas tika ierakstīts janvārī.
Pastāstiet, un dalīties ar saviem draugiem!