Populāri valstis
Salīdziniet laika

Maiori — Laika pēc mēneša, ūdens temperatūra

Gaisa temperatūra pēc mēneša
Vidējais maksimālais diennakts temperatūra — 31.6°C Augusts. Vidējā maksimālā temperatūra naktī — 20.7°C Augusts. Vidējā minimālā temperatūra dienas — 11.3°C janvārī. Vidējā minimālā temperatūra nakts — 6.5°C janvārī.
Ūdens temperatūra pēc mēneša
Vidējais maksimālais ūdens temperatūra — 26.4°C piestiprināts Augusts. Vidējā minimālā ūdens temperatūra — 14.3°C piestiprināts Februāris.
Nokrišņi, mm
Maksimālais nokrišņi — 84.8 mm Tas tika ierakstīts Septembris. Minimālā nokrišņi — 23.7 mm Tas tika ierakstīts Augusts.
Pastāstiet, un dalīties ar saviem draugiem!