Populāri valstis
Salīdziniet laika

Maiori — Laika pēc mēneša, ūdens temperatūra

Gaisa temperatūra pēc mēneša
Vidējais maksimālais diennakts temperatūra — 31.3°C Augusts. Vidējā maksimālā temperatūra naktī — 20°C Augusts. Vidējā minimālā temperatūra dienas — 11.1°C Februāris. Vidējā minimālā temperatūra nakts — 6.2°C Februāris.
Ūdens temperatūra pēc mēneša
Vidējais maksimālais ūdens temperatūra — 26.6°C piestiprināts Augusts. Vidējā minimālā ūdens temperatūra — 14.2°C piestiprināts Februāris.
Nokrišņi, mm
Maksimālais nokrišņi — 86.8 mm Tas tika ierakstīts Februāris. Minimālā nokrišņi — 25.8 mm Tas tika ierakstīts Augusts.
Pastāstiet, un dalīties ar saviem draugiem!