Populāri valstis
Salīdziniet laika

Maiori — Laika pēc mēneša, ūdens temperatūra

Gaisa temperatūra pēc mēneša
Vidējais maksimālais diennakts temperatūra — 31.5°C Augusts. Vidējā maksimālā temperatūra naktī — 21.1°C Augusts. Vidējā minimālā temperatūra dienas — 11.2°C janvārī. Vidējā minimālā temperatūra nakts — 6.7°C janvārī.
Ūdens temperatūra pēc mēneša
Vidējais maksimālais ūdens temperatūra — 26.5°C piestiprināts Augusts. Vidējā minimālā ūdens temperatūra — 14.2°C piestiprināts Marts.
Nokrišņi, mm
Maksimālais nokrišņi — 107.8 mm Tas tika ierakstīts Marts. Minimālā nokrišņi — 32.3 mm Tas tika ierakstīts Augusts.
Pastāstiet, un dalīties ar saviem draugiem!