პოპულარული ქვეყანა
შეადარეთ ამინდი

Khao ლაკურ — ამინდი თვის, წყლის ტემპერატურა

ჰაერის ტემპერატურა თვის
საშუალო მაქსიმალური სადღეღამისო ტემპერატურა — 32.5°C აპრილი. საშუალო მაქსიმალური ღამით ტემპერატურა — 27.4°C მაისი. საშუალო მინიმალური ყოველდღიურად ტემპერატურა — 30.3°C სექტემბერი. საშუალო მინიმალური ღამით ტემპერატურა — 23.5°C იანვარში.
წყლის ტემპერატურა თვის
საშუალო მაქსიმალური ტემპერატურა წყლის — 30.1°C ფიქსირებული მაისი. საშუალო მინიმალური ტემპერატურა წყლის — 28.7°C ფიქსირებული იანვარში.
ნალექი, მმ
მაქსიმალური ნალექების — 350.6 მმ იგი ჩაიწერა აგვისტო. მინიმალური ნალექების — 51 მმ იგი ჩაიწერა თებერვალი.
გვითხარით და გაუზიარებთ თქვენს მეგობრებს!