პოპულარული ქვეყანა
შეადარეთ ამინდი

Herning — ამინდი თვის, წყლის ტემპერატურა

ჰაერის ტემპერატურა თვის
საშუალო მაქსიმალური სადღეღამისო ტემპერატურა — 20.1°C ივლისი. საშუალო მაქსიმალური ღამით ტემპერატურა — 13.7°C აგვისტო. საშუალო მინიმალური ყოველდღიურად ტემპერატურა — 2.7°C იანვარში. საშუალო მინიმალური ღამით ტემპერატურა — 0.3°C თებერვალი.
წყლის ტემპერატურა თვის
საშუალო მაქსიმალური ტემპერატურა წყლის — 18.6°C ფიქსირებული აგვისტო. საშუალო მინიმალური ტემპერატურა წყლის — 1.3°C ფიქსირებული თებერვალი.
ნალექი, მმ
მაქსიმალური ნალექების — 88 მმ იგი ჩაიწერა აგვისტო. მინიმალური ნალექების — 40.2 მმ იგი ჩაიწერა აპრილი.
გვითხარით და გაუზიარებთ თქვენს მეგობრებს!