პოპულარული ქვეყანა
შეადარეთ ამინდი

Olomouc — ამინდი თვის

ჰაერის ტემპერატურა თვის
საშუალო მაქსიმალური სადღეღამისო ტემპერატურა — 25°C აგვისტო. საშუალო მაქსიმალური ღამით ტემპერატურა — 14.6°C აგვისტო. საშუალო მინიმალური ყოველდღიურად ტემპერატურა — -0.5°C იანვარში. საშუალო მინიმალური ღამით ტემპერატურა — -3.5°C იანვარში.
ნალექი, მმ
მაქსიმალური ნალექების — 54.9 მმ იგი ჩაიწერა ივლისი. მინიმალური ნალექების — 21.6 მმ იგი ჩაიწერა თებერვალი.
გვითხარით და გაუზიარებთ თქვენს მეგობრებს!