პოპულარული ქვეყანა
შეადარეთ ამინდი

Solden — ამინდი თვის

ჰაერის ტემპერატურა თვის
საშუალო მაქსიმალური სადღეღამისო ტემპერატურა — 15.3°C აგვისტო. საშუალო მაქსიმალური ღამით ტემპერატურა — 4.6°C აგვისტო. საშუალო მინიმალური ყოველდღიურად ტემპერატურა — -6.5°C იანვარში. საშუალო მინიმალური ღამით ტემპერატურა — -13°C თებერვალი.
ნალექი, მმ
მაქსიმალური ნალექების — 309.5 მმ იგი ჩაიწერა ივნისი. მინიმალური ნალექების — 92.7 მმ იგი ჩაიწერა თებერვალი.
გვითხარით და გაუზიარებთ თქვენს მეგობრებს!