מדינות פופולריות
שקלו את מזג האוויר

פזארו — מזג אוויר בחודש, טמפרטורת מים

טמפרטורת האוויר בחודש
הטמפרטורה היומית המקסימלית הממוצעת — 29.5°C נִשׂגָב. טמפרטורת מקסימום ממוצעת לילה — 22.5°C נִשׂגָב. הטמפרטורה היומית המינימלית הממוצעת — 9.9°C בחודש ינואר. טמפרטורת המינימום הממוצעת הלילה — 7°C פבואר.
טמפרטורת המים על ידי חודש
טמפרטורת מקסימום ממוצעת של המים — 26.3°C קבוע נִשׂגָב. טמפרטורת המינימום הממוצעת של המים — 10.2°C קבוע פבואר.
ממטרים, מ"מ
ממטרים מרביים — 74.4 מ"מ זה נרשם פבואר. ממטרים מינימום — 22 מ"מ זה נרשם נִשׂגָב.
ספרו לנו ולשתף עם החברים שלך!