מדינות פופולריות
שקלו את מזג האוויר

יניאנו — מזג אוויר בחודש, טמפרטורת מים

טמפרטורת האוויר בחודש
הטמפרטורה היומית המקסימלית הממוצעת — 30°C נִשׂגָב. טמפרטורת מקסימום ממוצעת לילה — 19.2°C נִשׂגָב. הטמפרטורה היומית המינימלית הממוצעת — 7.1°C בחודש ינואר. טמפרטורת המינימום הממוצעת הלילה — 2.8°C בחודש ינואר.
טמפרטורת המים על ידי חודש
טמפרטורת מקסימום ממוצעת של המים — 25.9°C קבוע נִשׂגָב. טמפרטורת המינימום הממוצעת של המים — 9.1°C קבוע פבואר.
ממטרים, מ"מ
ממטרים מרביים — 133.2 מ"מ זה נרשם נובמבר. ממטרים מינימום — 54.1 מ"מ זה נרשם נִשׂגָב.
ספרו לנו ולשתף עם החברים שלך!