מדינות פופולריות
שקלו את מזג האוויר

יניאנו — מזג אוויר בחודש, טמפרטורת מים

טמפרטורת האוויר בחודש
הטמפרטורה היומית המקסימלית הממוצעת — 29.3°C נִשׂגָב. טמפרטורת מקסימום ממוצעת לילה — 18.2°C נִשׂגָב. הטמפרטורה היומית המינימלית הממוצעת — 7.2°C בחודש ינואר. טמפרטורת המינימום הממוצעת הלילה — 2.4°C פבואר.
טמפרטורת המים על ידי חודש
טמפרטורת מקסימום ממוצעת של המים — 25.7°C קבוע נִשׂגָב. טמפרטורת המינימום הממוצעת של המים — 9.2°C קבוע פבואר.
ממטרים, מ"מ
ממטרים מרביים — 104 מ"מ זה נרשם נובמבר. ממטרים מינימום — 47.8 מ"מ זה נרשם נִשׂגָב.
ספרו לנו ולשתף עם החברים שלך!