מדינות פופולריות
שקלו את מזג האוויר

קופנהגן — מזג אוויר בחודש, טמפרטורת מים

טמפרטורת האוויר בחודש
הטמפרטורה היומית המקסימלית הממוצעת — 20.6°C יולי. טמפרטורת מקסימום ממוצעת לילה — 16.3°C נִשׂגָב. הטמפרטורה היומית המינימלית הממוצעת — 2.8°C פבואר. טמפרטורת המינימום הממוצעת הלילה — 0.7°C פבואר.
טמפרטורת המים על ידי חודש
טמפרטורת מקסימום ממוצעת של המים — 18.2°C קבוע נִשׂגָב. טמפרטורת המינימום הממוצעת של המים — 1.7°C קבוע פבואר.
ממטרים, מ"מ
ממטרים מרביים — 67.6 מ"מ זה נרשם נִשׂגָב. ממטרים מינימום — 30 מ"מ זה נרשם פבואר.
ספרו לנו ולשתף עם החברים שלך!