Tíortha Coitianta
Déan comparáid idir aimsir

Porto Venere — aimsir réir míosa, teocht an uisce

An teocht an aeir de réir míosa
An teocht uasta laethúil an meán — 29°C Lúnasa. Meán teocht oíche uasta — 19.7°C Lúnasa. An meán íosteocht laethúil — 9.9°C Feabhra. An meán teocht oíche laghad — 5.7°C Feabhra.
An teocht an uisce de réir míosa
Meán uasteocht an uisce — 25.6°C seasta Lúnasa. An teocht an meán a laghad an uisce — 13.2°C seasta Feabhra.
Deascadh, mm
Deascadh Uasmhéid — 91.7 mm Raibh sé taifeadta Márta. Deascadh íosta — 21.6 mm Raibh sé taifeadta Lúnasa.
Inis dúinn agus a roinnt le do chairde!