Tíortha Coitianta
Déan comparáid idir aimsir

Maiori — aimsir réir míosa, teocht an uisce

An teocht an aeir de réir míosa
An teocht uasta laethúil an meán — 31.5°C Lúnasa. Meán teocht oíche uasta — 21.1°C Lúnasa. An meán íosteocht laethúil — 11.2°C i mí Eanáir. An meán teocht oíche laghad — 6.7°C i mí Eanáir.
An teocht an uisce de réir míosa
Meán uasteocht an uisce — 26.5°C seasta Lúnasa. An teocht an meán a laghad an uisce — 14.2°C seasta Márta.
Deascadh, mm
Deascadh Uasmhéid — 107.8 mm Raibh sé taifeadta Márta. Deascadh íosta — 32.3 mm Raibh sé taifeadta Lúnasa.
Inis dúinn agus a roinnt le do chairde!