Tíortha Coitianta
Déan comparáid idir aimsir

Perth — aimsir réir míosa, teocht an uisce

An teocht an aeir de réir míosa
An teocht uasta laethúil an meán — 30.4°C Feabhra. Meán teocht oíche uasta — 19.9°C Feabhra. An meán íosteocht laethúil — 16.9°C Iúil. An meán teocht oíche laghad — 10.7°C Iúil.
An teocht an uisce de réir míosa
Meán uasteocht an uisce — 23.3°C seasta Feabhra. An teocht an meán a laghad an uisce — 17.3°C seasta Meán Fómhair.
Deascadh, mm
Deascadh Uasmhéid — 107.8 mm Raibh sé taifeadta Lúnasa. Deascadh íosta — 12.1 mm Raibh sé taifeadta Márta.
Inis dúinn agus a roinnt le do chairde!