Tíortha Coitianta
Déan comparáid idir aimsir

Perth — aimsir réir míosa, teocht an uisce

An teocht an aeir de réir míosa
An teocht uasta laethúil an meán — 30.2°C Feabhra. Meán teocht oíche uasta — 20°C Feabhra. An meán íosteocht laethúil — 16.8°C Iúil. An meán teocht oíche laghad — 11°C Iúil.
An teocht an uisce de réir míosa
Meán uasteocht an uisce — 23.3°C seasta Feabhra. An teocht an meán a laghad an uisce — 17.4°C seasta Meán Fómhair.
Deascadh, mm
Deascadh Uasmhéid — 103 mm Raibh sé taifeadta Lúnasa. Deascadh íosta — 11.5 mm Raibh sé taifeadta Márta.
Inis dúinn agus a roinnt le do chairde!