Popular nga mga nasud
Itandi panahon

Podebrady — panahon sa bulan

Pinaagi sa mga bulan Jan Feb Mar Apr Mayo Jun Jul Augusto Sep Oct Nov Dec
Ang hangin nga temperatura sa bulan
Ang kasagaran nga adlaw-adlaw nga temperatura maximum — 24.5°C Agosto. Average maximum gabii temperatura — 15°C Agosto. Ang kasagaran nga minimum nga sa adlaw-adlaw nga temperatura — 0.5°C sa Enero. Ang kasagaran nga minimum nga gabii temperatura — -2.2°C sa Enero.
Ulan, mm
Maximum ulan — 70.1 mm Kini natala Mayo. Minimum nga ulan — 25.7 mm Kini natala Pebrero.
Tug-ani kami, ug sa pagpakigbahin uban sa imong mga higala!