Nước phổ biến
So sánh thời tiết

Milano — thời tiết theo tháng

Nhiệt độ không khí theo tháng
Trung bình nhiệt độ tối đa hàng ngày — 29.3°C Tháng Bảy. Nhiệt độ ban đêm tối đa trung bình — 18.9°C Tháng Bảy. Nhiệt độ trung bình hàng ngày tối thiểu — 6.4°C trong tháng. Nhiệt độ ban đêm trung bình tối thiểu — 2.3°C trong tháng.
Sự kết tủa, mm
Lượng mưa tối đa — 131.3 mm Nó được ghi nhận Có thể. Lượng mưa tối thiểu — 45.3 mm Nó được ghi nhận trong tháng.
Hãy cho chúng tôi và chia sẻ với bạn bè của bạn!