Nước phổ biến
So sánh thời tiết

Milano — thời tiết theo tháng

Nhiệt độ không khí theo tháng
Trung bình nhiệt độ tối đa hàng ngày — 29.5°C Oai phong. Nhiệt độ ban đêm tối đa trung bình — 19.4°C Oai phong. Nhiệt độ trung bình hàng ngày tối thiểu — 6.5°C trong tháng. Nhiệt độ ban đêm trung bình tối thiểu — 2.5°C trong tháng.
Sự kết tủa, mm
Lượng mưa tối đa — 132.6 mm Nó được ghi nhận Tháng mười một. Lượng mưa tối thiểu — 42 mm Nó được ghi nhận trong tháng.
Hãy cho chúng tôi và chia sẻ với bạn bè của bạn!