Nước phổ biến
So sánh thời tiết

Milano — thời tiết theo tháng

Nhiệt độ không khí theo tháng
Trung bình nhiệt độ tối đa hàng ngày — 29.3°C Oai phong. Nhiệt độ ban đêm tối đa trung bình — 18.7°C Oai phong. Nhiệt độ trung bình hàng ngày tối thiểu — 6°C trong tháng. Nhiệt độ ban đêm trung bình tối thiểu — 1.8°C trong tháng.
Sự kết tủa, mm
Lượng mưa tối đa — 131.1 mm Nó được ghi nhận Tháng mười một. Lượng mưa tối thiểu — 33.8 mm Nó được ghi nhận Tháng mười hai.
Hãy cho chúng tôi và chia sẻ với bạn bè của bạn!