Nước phổ biến
So sánh thời tiết

Massa Lubrense — thời tiết theo tháng, nhiệt độ nước

Nhiệt độ không khí theo tháng
Trung bình nhiệt độ tối đa hàng ngày — 30.2°C Oai phong. Nhiệt độ ban đêm tối đa trung bình — 27°C Oai phong. Nhiệt độ trung bình hàng ngày tối thiểu — 12.6°C trong tháng. Nhiệt độ ban đêm trung bình tối thiểu — 10.7°C trong tháng.
Nhiệt độ nước theo tháng
Nhiệt độ trung bình tối đa của các nước — 26.6°C nhất định Oai phong. Nhiệt độ tối thiểu trung bình của các nước — 14.3°C nhất định Tháng hai.
Sự kết tủa, mm
Lượng mưa tối đa — 128.7 mm Nó được ghi nhận Tháng mười một. Lượng mưa tối thiểu — 19 mm Nó được ghi nhận Oai phong.
Hãy cho chúng tôi và chia sẻ với bạn bè của bạn!