Nước phổ biến
So sánh thời tiết

Lignano — thời tiết theo tháng, nhiệt độ nước

Nhiệt độ không khí theo tháng
Trung bình nhiệt độ tối đa hàng ngày — 30°C Oai phong. Nhiệt độ ban đêm tối đa trung bình — 19.2°C Oai phong. Nhiệt độ trung bình hàng ngày tối thiểu — 7.1°C trong tháng. Nhiệt độ ban đêm trung bình tối thiểu — 2.8°C trong tháng.
Nhiệt độ nước theo tháng
Nhiệt độ trung bình tối đa của các nước — 25.9°C nhất định Oai phong. Nhiệt độ tối thiểu trung bình của các nước — 9.1°C nhất định Tháng hai.
Sự kết tủa, mm
Lượng mưa tối đa — 133.2 mm Nó được ghi nhận Tháng mười một. Lượng mưa tối thiểu — 54.1 mm Nó được ghi nhận Oai phong.
Hãy cho chúng tôi và chia sẻ với bạn bè của bạn!