Nước phổ biến
So sánh thời tiết

Val Thorens — thời tiết theo tháng

Nhiệt độ không khí theo tháng
Trung bình nhiệt độ tối đa hàng ngày — 17.6°C Oai phong. Nhiệt độ ban đêm tối đa trung bình — 6.9°C Oai phong. Nhiệt độ trung bình hàng ngày tối thiểu — -3.1°C trong tháng. Nhiệt độ ban đêm trung bình tối thiểu — -10.2°C Tháng hai.
Sự kết tủa, mm
Lượng mưa tối đa — 109.5 mm Nó được ghi nhận Có thể. Lượng mưa tối thiểu — 39.7 mm Nó được ghi nhận Tháng Mười.
Hãy cho chúng tôi và chia sẻ với bạn bè của bạn!