Nước phổ biến
So sánh thời tiết

Narbonne — thời tiết theo tháng, nhiệt độ nước

Nhiệt độ không khí theo tháng
Trung bình nhiệt độ tối đa hàng ngày — 28.5°C Oai phong. Nhiệt độ ban đêm tối đa trung bình — 19.5°C Oai phong. Nhiệt độ trung bình hàng ngày tối thiểu — 10.3°C trong tháng. Nhiệt độ ban đêm trung bình tối thiểu — 6.1°C Tháng hai.
Nhiệt độ nước theo tháng
Nhiệt độ trung bình tối đa của các nước — 22.1°C nhất định Oai phong. Nhiệt độ tối thiểu trung bình của các nước — 11.3°C nhất định Tháng hai.
Sự kết tủa, mm
Lượng mưa tối đa — 73.2 mm Nó được ghi nhận Tháng mười một. Lượng mưa tối thiểu — 14.4 mm Nó được ghi nhận Oai phong.
Hãy cho chúng tôi và chia sẻ với bạn bè của bạn!