Nước phổ biến
So sánh thời tiết

Bandol — thời tiết theo tháng, nhiệt độ nước

Nhiệt độ không khí theo tháng
Trung bình nhiệt độ tối đa hàng ngày — 28°C Oai phong. Nhiệt độ ban đêm tối đa trung bình — 21.1°C Oai phong. Nhiệt độ trung bình hàng ngày tối thiểu — 11°C Tháng hai. Nhiệt độ ban đêm trung bình tối thiểu — 7.5°C Tháng hai.
Nhiệt độ nước theo tháng
Nhiệt độ trung bình tối đa của các nước — 23.9°C nhất định Oai phong. Nhiệt độ tối thiểu trung bình của các nước — 13.4°C nhất định Tháng hai.
Sự kết tủa, mm
Lượng mưa tối đa — 96.5 mm Nó được ghi nhận Tháng mười một. Lượng mưa tối thiểu — 19.3 mm Nó được ghi nhận Tháng Bảy.
Hãy cho chúng tôi và chia sẻ với bạn bè của bạn!