Nước phổ biến
So sánh thời tiết

Quần đảo Galapagos — thời tiết theo tháng, nhiệt độ nước

Nhiệt độ không khí theo tháng
Trung bình nhiệt độ tối đa hàng ngày — 30.5°C Tháng ba. Nhiệt độ ban đêm tối đa trung bình — 25.1°C Tháng tư. Nhiệt độ trung bình hàng ngày tối thiểu — 25.4°C Tháng Chín. Nhiệt độ ban đêm trung bình tối thiểu — 21°C Tháng Chín.
Nhiệt độ nước theo tháng
Nhiệt độ trung bình tối đa của các nước — 27°C nhất định Tháng ba. Nhiệt độ tối thiểu trung bình của các nước — 22°C nhất định Tháng Chín.
Sự kết tủa, mm
Lượng mưa tối đa — 64.2 mm Nó được ghi nhận Tháng hai. Lượng mưa tối thiểu — 1.8 mm Nó được ghi nhận Oai phong.
Hãy cho chúng tôi và chia sẻ với bạn bè của bạn!