Nước phổ biến
So sánh thời tiết

Odense — thời tiết theo tháng, nhiệt độ nước

Nhiệt độ không khí theo tháng
Trung bình nhiệt độ tối đa hàng ngày — 20.3°C Tháng Bảy. Nhiệt độ ban đêm tối đa trung bình — 15.6°C Oai phong. Nhiệt độ trung bình hàng ngày tối thiểu — 3.5°C Tháng hai. Nhiệt độ ban đêm trung bình tối thiểu — 1.2°C Tháng hai.
Nhiệt độ nước theo tháng
Nhiệt độ trung bình tối đa của các nước — 18°C nhất định Oai phong. Nhiệt độ tối thiểu trung bình của các nước — 2°C nhất định Tháng hai.
Sự kết tủa, mm
Lượng mưa tối đa — 59.7 mm Nó được ghi nhận Oai phong. Lượng mưa tối thiểu — 28.4 mm Nó được ghi nhận Tháng hai.
Hãy cho chúng tôi và chia sẻ với bạn bè của bạn!