Nước phổ biến
So sánh thời tiết

Aarhus — thời tiết theo tháng, nhiệt độ nước

Nhiệt độ không khí theo tháng
Trung bình nhiệt độ tối đa hàng ngày — 20.7°C Tháng Bảy. Nhiệt độ ban đêm tối đa trung bình — 14.7°C Oai phong. Nhiệt độ trung bình hàng ngày tối thiểu — 3.2°C trong tháng. Nhiệt độ ban đêm trung bình tối thiểu — 0.8°C Tháng hai.
Nhiệt độ nước theo tháng
Nhiệt độ trung bình tối đa của các nước — 17.9°C nhất định Oai phong. Nhiệt độ tối thiểu trung bình của các nước — 1.8°C nhất định Tháng hai.
Sự kết tủa, mm
Lượng mưa tối đa — 70.8 mm Nó được ghi nhận Tháng Bảy. Lượng mưa tối thiểu — 29.5 mm Nó được ghi nhận Tháng hai.
Hãy cho chúng tôi và chia sẻ với bạn bè của bạn!