Nước phổ biến
So sánh thời tiết

Frantiskovy Lazne — thời tiết theo tháng

Nhiệt độ không khí theo tháng
Trung bình nhiệt độ tối đa hàng ngày — 22.3°C Oai phong. Nhiệt độ ban đêm tối đa trung bình — 13.1°C Oai phong. Nhiệt độ trung bình hàng ngày tối thiểu — 0.1°C trong tháng. Nhiệt độ ban đêm trung bình tối thiểu — -3.2°C Tháng hai.
Sự kết tủa, mm
Lượng mưa tối đa — 85.8 mm Nó được ghi nhận Tháng Bảy. Lượng mưa tối thiểu — 33.7 mm Nó được ghi nhận Tháng hai.
Hãy cho chúng tôi và chia sẻ với bạn bè của bạn!