Nước phổ biến

Úc — thời tiết theo tháng, nhiệt độ nước

Thị trấn, Úc
nhiệt độ nước Úc (tháng hiện tại)
Darwin 25.9 °C
Cairns 23.4 °C
Fraser 19.5 °C
Brisbane 18.9 °C
Sydney 17.7 °C
Perth 17.6 °C
Adelaide 13 °C
Melbourne 10.9 °C
Hãy cho chúng tôi và chia sẻ với bạn bè của bạn!