Nước phổ biến

Úc — thời tiết theo tháng, nhiệt độ nước

Thị trấn, Úc
nhiệt độ nước Úc (tháng hiện tại)
Darwin 30 °C
Cairns 29.2 °C
Fraser 27.3 °C
Brisbane 26.7 °C
Sydney 23.3 °C
Perth 23.3 °C
Adelaide 22.5 °C
Melbourne 21.6 °C
Hãy cho chúng tôi và chia sẻ với bạn bè của bạn!