Nước phổ biến

Úc — thời tiết theo tháng, nhiệt độ nước

Thị trấn, Úc
nhiệt độ nước Úc (tháng hiện tại)
Darwin 29.7 °C
Cairns 26.1 °C
Fraser 23 °C
Brisbane 22.2 °C
Sydney 19.1 °C
Perth 18.3 °C
Adelaide 15.9 °C
Melbourne 14.6 °C
Hãy cho chúng tôi và chia sẻ với bạn bè của bạn!