Nước phổ biến

Úc — thời tiết theo tháng, nhiệt độ nước

Thị trấn, Úc
nhiệt độ nước Úc (tháng hiện tại)
Darwin 30.2 °C
Cairns 28.8 °C
Fraser 26.6 °C
Brisbane 25.8 °C
Sydney 23 °C
Perth 22.9 °C
Adelaide 21.6 °C
Melbourne 20.4 °C
Hãy cho chúng tôi và chia sẻ với bạn bè của bạn!