Nước phổ biến

Úc — thời tiết theo tháng, nhiệt độ nước

Thị trấn, Úc
nhiệt độ nước Úc (tháng hiện tại)
Darwin 30.1 °C
Cairns 27.5 °C
Fraser 25.1 °C
Brisbane 24 °C
Sydney 22.4 °C
Perth 21.6 °C
Adelaide 19.7 °C
Melbourne 17.9 °C
Hãy cho chúng tôi và chia sẻ với bạn bè của bạn!