Nước phổ biến

Úc — thời tiết theo tháng, nhiệt độ nước

Thị trấn, Úc
nhiệt độ nước Úc (tháng hiện tại)
Darwin 31.2 °C
Cairns 28.5 °C
Fraser 26.2 °C
Brisbane 25.6 °C
Perth 21.5 °C
Sydney 21.1 °C
Adelaide 20.1 °C
Melbourne 19.4 °C
Hãy cho chúng tôi và chia sẻ với bạn bè của bạn!