Nước phổ biến

Úc — thời tiết theo tháng, nhiệt độ nước

Thị trấn, Úc
nhiệt độ nước Úc (tháng hiện tại)
Darwin 26.4 °C
Cairns 23.7 °C
Fraser 20.6 °C
Brisbane 20.1 °C
Sydney 19.5 °C
Perth 19.2 °C
Adelaide 15.1 °C
Melbourne 12.7 °C
Hãy cho chúng tôi và chia sẻ với bạn bè của bạn!