Nước phổ biến

Úc — thời tiết theo tháng, nhiệt độ nước

Thị trấn, Úc
nhiệt độ nước Úc (tháng hiện tại)
Darwin 25.4 °C
Cairns 22.9 °C
Brisbane 19.6 °C
Fraser 19.4 °C
Perth 18.3 °C
Sydney 18.2 °C
Adelaide 13.3 °C
Melbourne 11.1 °C
Hãy cho chúng tôi và chia sẻ với bạn bè của bạn!