Nước phổ biến

Albania — thời tiết theo tháng, nhiệt độ nước

Thị trấn, Albania
nhiệt độ nước Albania (tháng hiện tại)
Tirane 23.3 °C
Durres 23.2 °C
Berat 23.1 °C
Ksamil 23 °C
Saranda 22.9 °C
Vlora 22.6 °C
Hãy cho chúng tôi và chia sẻ với bạn bè của bạn!