Nước phổ biến

Abkhazia — thời tiết theo tháng, nhiệt độ nước

Thị trấn, Abkhazia
nhiệt độ nước Abkhazia (tháng hiện tại)
Gagra 12.7 °C
Ochamchira 12.7 °C
Pitsunda 12.7 °C
Gudauta 12.7 °C
New Athos 12.7 °C
Sukhumi 12.7 °C
Tsandryphsh 12.6 °C
Hãy cho chúng tôi và chia sẻ với bạn bè của bạn!