Nước phổ biến

Abkhazia — thời tiết theo tháng, nhiệt độ nước

Thị trấn, Abkhazia
nhiệt độ nước Abkhazia (tháng hiện tại)
Gudauta 26.9 °C
New Athos 26.9 °C
Sukhumi 26.9 °C
Tsandryphsh 26.8 °C
Gagra 26.8 °C
Ochamchira 26.8 °C
Pitsunda 26.8 °C
Hãy cho chúng tôi và chia sẻ với bạn bè của bạn!