Nước phổ biến

Abkhazia — thời tiết theo tháng, nhiệt độ nước

Thị trấn, Abkhazia
nhiệt độ nước Abkhazia (tháng hiện tại)
Gudauta 9.1 °C
New Athos 9.1 °C
Sukhumi 9.1 °C
Tsandryphsh 9.1 °C
Gagra 9.1 °C
Ochamchira 9.1 °C
Pitsunda 9.1 °C
Hãy cho chúng tôi và chia sẻ với bạn bè của bạn!