Nước phổ biến

Abkhazia — thời tiết theo tháng, nhiệt độ nước

Thị trấn, Abkhazia
nhiệt độ nước Abkhazia (tháng hiện tại)
Gudauta 27.1 °C
New Athos 27.1 °C
Sukhumi 27.1 °C
Pitsunda 27 °C
Tsandryphsh 27 °C
Gagra 27 °C
Ochamchira 27 °C
Hãy cho chúng tôi và chia sẻ với bạn bè của bạn!