ประเทศยอดนิยม
เปรียบเทียบสภาพอากาศ

ซาราโกซา — สภาพอากาศเดือน

อุณหภูมิของอากาศโดย
อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดในชีวิตประจำวัน — 31.7°C กรกฎาคม. อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดคืน — 20.3°C สิงหาคม. ค่าเฉลี่ยอุณหภูมิต่ำสุดในชีวิตประจำวัน — 11.4°C ในเดือนมกราคม. อุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุดคืน — 4.4°C ในเดือนมกราคม.
ปริมาณน้ำฝน, มิลลิเมตร
เร่งรัดสูงสุด — 47.1 มิลลิเมตร มันจะถูกบันทึก พฤศจิกายน. เร่งรัดขั้นต่ำ — 12.2 มิลลิเมตร มันจะถูกบันทึก ธันวาคม.
บอกให้เราและแบ่งปันกับเพื่อนของคุณ!