ประเทศยอดนิยม
เปรียบเทียบสภาพอากาศ

Przno — สภาพอากาศเดือน, อุณหภูมิของน้ำ

อุณหภูมิของอากาศโดย
อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดในชีวิตประจำวัน — 30.6°C สิงหาคม. อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดคืน — 19.3°C สิงหาคม. ค่าเฉลี่ยอุณหภูมิต่ำสุดในชีวิตประจำวัน — 8.9°C ในเดือนมกราคม. อุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุดคืน — 4.1°C ในเดือนมกราคม.
อุณหภูมิของน้ำตามเดือน
อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยของน้ำ — 26.2°C คงที่ สิงหาคม. อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยของน้ำ — 13.8°C คงที่ กุมภาพันธ์.
ปริมาณน้ำฝน, มิลลิเมตร
เร่งรัดสูงสุด — 220.9 มิลลิเมตร มันจะถูกบันทึก พฤศจิกายน. เร่งรัดขั้นต่ำ — 16.9 มิลลิเมตร มันจะถูกบันทึก สิงหาคม.
บอกให้เราและแบ่งปันกับเพื่อนของคุณ!