ประเทศยอดนิยม
เปรียบเทียบสภาพอากาศ

Massa Lubrense — สภาพอากาศเดือน, อุณหภูมิของน้ำ

อุณหภูมิของอากาศโดย
อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดในชีวิตประจำวัน — 30.2°C สิงหาคม. อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดคืน — 27°C สิงหาคม. ค่าเฉลี่ยอุณหภูมิต่ำสุดในชีวิตประจำวัน — 12.6°C ในเดือนมกราคม. อุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุดคืน — 10.7°C ในเดือนมกราคม.
อุณหภูมิของน้ำตามเดือน
อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยของน้ำ — 26.6°C คงที่ สิงหาคม. อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยของน้ำ — 14.3°C คงที่ กุมภาพันธ์.
ปริมาณน้ำฝน, มิลลิเมตร
เร่งรัดสูงสุด — 128.7 มิลลิเมตร มันจะถูกบันทึก พฤศจิกายน. เร่งรัดขั้นต่ำ — 19 มิลลิเมตร มันจะถูกบันทึก สิงหาคม.
บอกให้เราและแบ่งปันกับเพื่อนของคุณ!