ประเทศยอดนิยม
เปรียบเทียบสภาพอากาศ

Massa Lubrense — สภาพอากาศเดือน, อุณหภูมิของน้ำ

อุณหภูมิของอากาศโดย
อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดในชีวิตประจำวัน — 30.5°C สิงหาคม. อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดคืน — 26.8°C สิงหาคม. ค่าเฉลี่ยอุณหภูมิต่ำสุดในชีวิตประจำวัน — 12.8°C กุมภาพันธ์. อุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุดคืน — 10.8°C ในเดือนมกราคม.
อุณหภูมิของน้ำตามเดือน
อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยของน้ำ — 26.5°C คงที่ สิงหาคม. อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยของน้ำ — 14.3°C คงที่ กุมภาพันธ์.
ปริมาณน้ำฝน, มิลลิเมตร
เร่งรัดสูงสุด — 120.4 มิลลิเมตร มันจะถูกบันทึก กุมภาพันธ์. เร่งรัดขั้นต่ำ — 12.6 มิลลิเมตร มันจะถูกบันทึก สิงหาคม.
บอกให้เราและแบ่งปันกับเพื่อนของคุณ!