ประเทศยอดนิยม
เปรียบเทียบสภาพอากาศ

Lignano — สภาพอากาศเดือน, อุณหภูมิของน้ำ

อุณหภูมิของอากาศโดย
อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดในชีวิตประจำวัน — 30°C สิงหาคม. อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดคืน — 19.2°C สิงหาคม. ค่าเฉลี่ยอุณหภูมิต่ำสุดในชีวิตประจำวัน — 7.1°C ในเดือนมกราคม. อุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุดคืน — 2.8°C ในเดือนมกราคม.
อุณหภูมิของน้ำตามเดือน
อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยของน้ำ — 25.9°C คงที่ สิงหาคม. อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยของน้ำ — 9.1°C คงที่ กุมภาพันธ์.
ปริมาณน้ำฝน, มิลลิเมตร
เร่งรัดสูงสุด — 133.2 มิลลิเมตร มันจะถูกบันทึก พฤศจิกายน. เร่งรัดขั้นต่ำ — 54.1 มิลลิเมตร มันจะถูกบันทึก สิงหาคม.
บอกให้เราและแบ่งปันกับเพื่อนของคุณ!