ประเทศยอดนิยม
เปรียบเทียบสภาพอากาศ

Lignano — สภาพอากาศเดือน, อุณหภูมิของน้ำ

อุณหภูมิของอากาศโดย
อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดในชีวิตประจำวัน — 29.9°C สิงหาคม. อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดคืน — 19.1°C กรกฎาคม. ค่าเฉลี่ยอุณหภูมิต่ำสุดในชีวิตประจำวัน — 7.2°C ในเดือนมกราคม. อุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุดคืน — 2.8°C ในเดือนมกราคม.
อุณหภูมิของน้ำตามเดือน
อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยของน้ำ — 25.7°C คงที่ กรกฎาคม. อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยของน้ำ — 9.1°C คงที่ กุมภาพันธ์.
ปริมาณน้ำฝน, มิลลิเมตร
เร่งรัดสูงสุด — 133.3 มิลลิเมตร มันจะถูกบันทึก พฤศจิกายน. เร่งรัดขั้นต่ำ — 48.8 มิลลิเมตร มันจะถูกบันทึก สิงหาคม.
บอกให้เราและแบ่งปันกับเพื่อนของคุณ!