ประเทศยอดนิยม
เปรียบเทียบสภาพอากาศ

Olomouc — สภาพอากาศเดือน

อุณหภูมิของอากาศโดย
อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดในชีวิตประจำวัน — 25°C สิงหาคม. อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดคืน — 14.6°C สิงหาคม. ค่าเฉลี่ยอุณหภูมิต่ำสุดในชีวิตประจำวัน — -0.5°C ในเดือนมกราคม. อุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุดคืน — -3.5°C ในเดือนมกราคม.
ปริมาณน้ำฝน, มิลลิเมตร
เร่งรัดสูงสุด — 54.9 มิลลิเมตร มันจะถูกบันทึก กรกฎาคม. เร่งรัดขั้นต่ำ — 21.6 มิลลิเมตร มันจะถูกบันทึก กุมภาพันธ์.
บอกให้เราและแบ่งปันกับเพื่อนของคุณ!