ประเทศยอดนิยม
เปรียบเทียบสภาพอากาศ

Frantiskovy Lazne — สภาพอากาศเดือน

อุณหภูมิของอากาศโดย
อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดในชีวิตประจำวัน — 22.3°C สิงหาคม. อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดคืน — 13.1°C สิงหาคม. ค่าเฉลี่ยอุณหภูมิต่ำสุดในชีวิตประจำวัน — 0.1°C ในเดือนมกราคม. อุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุดคืน — -3.2°C กุมภาพันธ์.
ปริมาณน้ำฝน, มิลลิเมตร
เร่งรัดสูงสุด — 85.8 มิลลิเมตร มันจะถูกบันทึก กรกฎาคม. เร่งรัดขั้นต่ำ — 33.7 มิลลิเมตร มันจะถูกบันทึก กุมภาพันธ์.
บอกให้เราและแบ่งปันกับเพื่อนของคุณ!