ประเทศยอดนิยม

บาฮามาส — สภาพอากาศเดือน, อุณหภูมิของน้ำ

เมือง, บาฮามาส
อุณหภูมิของน้ำ บาฮามาส (เดือนปัจจุบัน)
แกรนด์บาฮามา 30 °C
ฟรีพอร์ต 29.8 °C
นัสเซา 29.8 °C
New Providence 29.8 °C
Eleuthera 29.6 °C
Andros 29.6 °C
Abaco เกาะ 29.5 °C
บอกให้เราและแบ่งปันกับเพื่อนของคุณ!