ประเทศยอดนิยม

บาฮามาส — สภาพอากาศเดือน, อุณหภูมิของน้ำ

เมือง, บาฮามาส
อุณหภูมิของน้ำ บาฮามาส (เดือนปัจจุบัน)
แกรนด์บาฮามา 28.6 °C
ฟรีพอร์ต 28.4 °C
นัสเซา 28.2 °C
New Providence 28.2 °C
Andros 28.1 °C
Eleuthera 27.9 °C
Abaco เกาะ 27.8 °C
บอกให้เราและแบ่งปันกับเพื่อนของคุณ!