ประเทศยอดนิยม

อาร์เมเนีย — สภาพอากาศเดือน, อุณหภูมิของน้ำ

เมือง, อาร์เมเนีย
อุณหภูมิของน้ำ อาร์เมเนีย (เดือนปัจจุบัน)
เยเรวาน 2.5 °C
Jermuk 2.2 °C
บอกให้เราและแบ่งปันกับเพื่อนของคุณ!