ประเทศยอดนิยม

อาร์เมเนีย — สภาพอากาศเดือน, อุณหภูมิของน้ำ

เมือง, อาร์เมเนีย
อุณหภูมิของน้ำ อาร์เมเนีย (เดือนปัจจุบัน)
Jermuk 12.8 °C
เยเรวาน 12.5 °C
บอกให้เราและแบ่งปันกับเพื่อนของคุณ!