ประเทศยอดนิยม

อาร์เมเนีย — สภาพอากาศเดือน, อุณหภูมิของน้ำ

เมือง, อาร์เมเนีย
อุณหภูมิของน้ำ อาร์เมเนีย (เดือนปัจจุบัน)
Jermuk 17.8 °C
เยเรวาน 17.5 °C
บอกให้เราและแบ่งปันกับเพื่อนของคุณ!