ประเทศยอดนิยม

อาร์เมเนีย — สภาพอากาศเดือน, อุณหภูมิของน้ำ

เมือง, อาร์เมเนีย
อุณหภูมิของน้ำ อาร์เมเนีย (เดือนปัจจุบัน)
เยเรวาน 2 °C
Jermuk 1.6 °C
บอกให้เราและแบ่งปันกับเพื่อนของคุณ!