ประเทศยอดนิยม

อาร์เมเนีย — สภาพอากาศเดือน, อุณหภูมิของน้ำ

เมือง, อาร์เมเนีย
อุณหภูมิของน้ำ อาร์เมเนีย (เดือนปัจจุบัน)
เยเรวาน 6.4 °C
Jermuk 6.3 °C
บอกให้เราและแบ่งปันกับเพื่อนของคุณ!