ประเทศยอดนิยม

แอลเบเนีย — สภาพอากาศเดือน, อุณหภูมิของน้ำ

เมือง, แอลเบเนีย
อุณหภูมิของน้ำ แอลเบเนีย (เดือนปัจจุบัน)
Ksamil 17.7 °C
สา 17.7 °C
Vlora 17.4 °C
เบแรต 17.1 °C
Durres 17 °C
Tirane 16.3 °C
บอกให้เราและแบ่งปันกับเพื่อนของคุณ!