ประเทศยอดนิยม

แอลเบเนีย — สภาพอากาศเดือน, อุณหภูมิของน้ำ

เมือง, แอลเบเนีย
อุณหภูมิของน้ำ แอลเบเนีย (เดือนปัจจุบัน)
Ksamil 14.7 °C
Vlora 14.7 °C
สา 14.7 °C
เบแรต 14.2 °C
Durres 14.1 °C
Tirane 13.3 °C
บอกให้เราและแบ่งปันกับเพื่อนของคุณ!