ประเทศยอดนิยม

แอลเบเนีย — สภาพอากาศเดือน, อุณหภูมิของน้ำ

เมือง, แอลเบเนีย
อุณหภูมิของน้ำ แอลเบเนีย (เดือนปัจจุบัน)
Ksamil 26.2 °C
สา 26.1 °C
เบแรต 26 °C
Durres 26 °C
Vlora 25.8 °C
Tirane 25.7 °C
บอกให้เราและแบ่งปันกับเพื่อนของคุณ!