ประเทศยอดนิยม

แอลเบเนีย — สภาพอากาศเดือน, อุณหภูมิของน้ำ

เมือง, แอลเบเนีย
อุณหภูมิของน้ำ แอลเบเนีย (เดือนปัจจุบัน)
Ksamil 22.7 °C
สา 22.7 °C
Vlora 22.1 °C
เบแรต 21.9 °C
Durres 21.8 °C
Tirane 21.5 °C
บอกให้เราและแบ่งปันกับเพื่อนของคุณ!