ประเทศยอดนิยม

แอลเบเนีย — สภาพอากาศเดือน, อุณหภูมิของน้ำ

เมือง, แอลเบเนีย
อุณหภูมิของน้ำ แอลเบเนีย (เดือนปัจจุบัน)
Ksamil 26.1 °C
สา 26 °C
เบแรต 25.7 °C
Durres 25.6 °C
Vlora 25.5 °C
Tirane 25.4 °C
บอกให้เราและแบ่งปันกับเพื่อนของคุณ!