ประเทศยอดนิยม

แอลเบเนีย — สภาพอากาศเดือน, อุณหภูมิของน้ำ

เมือง, แอลเบเนีย
อุณหภูมิของน้ำ แอลเบเนีย (เดือนปัจจุบัน)
Tirane 23.3 °C
Durres 23.2 °C
เบแรต 23.1 °C
Ksamil 23 °C
สา 22.9 °C
Vlora 22.6 °C
บอกให้เราและแบ่งปันกับเพื่อนของคุณ!