ประเทศยอดนิยม

แอลเบเนีย — สภาพอากาศเดือน, อุณหภูมิของน้ำ

เมือง, แอลเบเนีย
อุณหภูมิของน้ำ แอลเบเนีย (เดือนปัจจุบัน)
Ksamil 15.5 °C
สา 15.5 °C
Vlora 15.4 °C
เบแรต 14.8 °C
Durres 14.7 °C
Tirane 14.1 °C
บอกให้เราและแบ่งปันกับเพื่อนของคุณ!