ప్రసిద్ధ దేశాలు
వాతావరణ సరిపోల్చండి

Zabljak — నెల ద్వారా వాతావరణ

నెల ద్వారా గాలి ఉష్ణోగ్రత
సగటు గరిష్ట రోజువారీ ఉష్ణోగ్రత — 23.4°C ఆగస్టు. సగటు గరిష్ట రాత్రి ఉష్ణోగ్రత — 11.6°C ఆగస్టు. సరాసరి కనిష్ట రోజువారీ ఉష్ణోగ్రత — -1.1°C జనవరి. సరాసరి కనిష్ట రాత్రి ఉష్ణోగ్రత — -5.6°C జనవరి.
అవపాతం, mm
గరిష్ఠ అవపాతం — 155.9 mm ఇది రికార్డు చేయబడింది జూన్. కనీస అవపాతం — 83.7 mm ఇది రికార్డు చేయబడింది సెప్టెంబర్.
మాకు తెలియజేయండి మరియు మీ స్నేహితులతో భాగస్వామ్యం!