ప్రసిద్ధ దేశాలు
వాతావరణ సరిపోల్చండి

Niksic — నెల ద్వారా వాతావరణ

నెల ద్వారా గాలి ఉష్ణోగ్రత
సగటు గరిష్ట రోజువారీ ఉష్ణోగ్రత — 27.8°C ఆగస్టు. సగటు గరిష్ట రాత్రి ఉష్ణోగ్రత — 11.4°C ఆగస్టు. సరాసరి కనిష్ట రోజువారీ ఉష్ణోగ్రత — 2.5°C జనవరి. సరాసరి కనిష్ట రాత్రి ఉష్ణోగ్రత — -3.7°C జనవరి.
అవపాతం, mm
గరిష్ఠ అవపాతం — 184.2 mm ఇది రికార్డు చేయబడింది ఫిబ్రవరి. కనీస అవపాతం — 43.6 mm ఇది రికార్డు చేయబడింది ఆగస్టు.
మాకు తెలియజేయండి మరియు మీ స్నేహితులతో భాగస్వామ్యం!