ప్రసిద్ధ దేశాలు
వాతావరణ సరిపోల్చండి

హెర్సేగ్ నోవి — నెల ద్వారా వాతావరణ, నీటి ఉష్ణోగ్రత

నెల ద్వారా గాలి ఉష్ణోగ్రత
సగటు గరిష్ట రోజువారీ ఉష్ణోగ్రత — 30.2°C ఆగస్టు. సగటు గరిష్ట రాత్రి ఉష్ణోగ్రత — 18°C ఆగస్టు. సరాసరి కనిష్ట రోజువారీ ఉష్ణోగ్రత — 8.8°C జనవరి. సరాసరి కనిష్ట రాత్రి ఉష్ణోగ్రత — 2.9°C జనవరి.
నెల ద్వారా నీటి ఉష్ణోగ్రత
నీటి సగటు గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత — 26.4°C స్థిర ఆగస్టు. నీటి సగటు కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత — 14°C స్థిర ఫిబ్రవరి.
అవపాతం, mm
గరిష్ఠ అవపాతం — 225.7 mm ఇది రికార్డు చేయబడింది నవంబర్. కనీస అవపాతం — 34 mm ఇది రికార్డు చేయబడింది ఆగస్టు.
మాకు తెలియజేయండి మరియు మీ స్నేహితులతో భాగస్వామ్యం!