ప్రసిద్ధ దేశాలు
వాతావరణ సరిపోల్చండి

Bigovo — నెల ద్వారా వాతావరణ, నీటి ఉష్ణోగ్రత

నెల ద్వారా గాలి ఉష్ణోగ్రత
సగటు గరిష్ట రోజువారీ ఉష్ణోగ్రత — 29.8°C ఆగస్టు. సగటు గరిష్ట రాత్రి ఉష్ణోగ్రత — 17.7°C ఆగస్టు. సరాసరి కనిష్ట రోజువారీ ఉష్ణోగ్రత — 7.4°C జనవరి. సరాసరి కనిష్ట రాత్రి ఉష్ణోగ్రత — 2.8°C జనవరి.
నెల ద్వారా నీటి ఉష్ణోగ్రత
నీటి సగటు గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత — 26.3°C స్థిర ఆగస్టు. నీటి సగటు కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత — 13.9°C స్థిర ఫిబ్రవరి.
అవపాతం, mm
గరిష్ఠ అవపాతం — 242.3 mm ఇది రికార్డు చేయబడింది నవంబర్. కనీస అవపాతం — 33.6 mm ఇది రికార్డు చేయబడింది ఆగస్టు.
మాకు తెలియజేయండి మరియు మీ స్నేహితులతో భాగస్వామ్యం!