ప్రసిద్ధ దేశాలు
వాతావరణ సరిపోల్చండి

Padova — నెల ద్వారా వాతావరణ, నీటి ఉష్ణోగ్రత

నెల ద్వారా గాలి ఉష్ణోగ్రత
సగటు గరిష్ట రోజువారీ ఉష్ణోగ్రత — 30.5°C ఆగస్టు. సగటు గరిష్ట రాత్రి ఉష్ణోగ్రత — 20.4°C జూలై. సరాసరి కనిష్ట రోజువారీ ఉష్ణోగ్రత — 7.3°C జనవరి. సరాసరి కనిష్ట రాత్రి ఉష్ణోగ్రత — 3.5°C జనవరి.
నెల ద్వారా నీటి ఉష్ణోగ్రత
నీటి సగటు గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత — 26.1°C స్థిర జూలై. నీటి సగటు కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత — 8.3°C స్థిర ఫిబ్రవరి.
అవపాతం, mm
గరిష్ఠ అవపాతం — 71.8 mm ఇది రికార్డు చేయబడింది మే. కనీస అవపాతం — 24.9 mm ఇది రికార్డు చేయబడింది డిసెంబర్.
మాకు తెలియజేయండి మరియు మీ స్నేహితులతో భాగస్వామ్యం!