ప్రసిద్ధ దేశాలు
వాతావరణ సరిపోల్చండి

మిలానో — నెల ద్వారా వాతావరణ

నెల ద్వారా గాలి ఉష్ణోగ్రత
సగటు గరిష్ట రోజువారీ ఉష్ణోగ్రత — 29.5°C ఆగస్టు. సగటు గరిష్ట రాత్రి ఉష్ణోగ్రత — 19.4°C ఆగస్టు. సరాసరి కనిష్ట రోజువారీ ఉష్ణోగ్రత — 6.5°C జనవరి. సరాసరి కనిష్ట రాత్రి ఉష్ణోగ్రత — 2.5°C జనవరి.
అవపాతం, mm
గరిష్ఠ అవపాతం — 132.6 mm ఇది రికార్డు చేయబడింది నవంబర్. కనీస అవపాతం — 42 mm ఇది రికార్డు చేయబడింది జనవరి.
మాకు తెలియజేయండి మరియు మీ స్నేహితులతో భాగస్వామ్యం!