ప్రసిద్ధ దేశాలు
వాతావరణ సరిపోల్చండి

మిలానో — నెల ద్వారా వాతావరణ

నెల ద్వారా గాలి ఉష్ణోగ్రత
సగటు గరిష్ట రోజువారీ ఉష్ణోగ్రత — 29.3°C జూలై. సగటు గరిష్ట రాత్రి ఉష్ణోగ్రత — 18.9°C జూలై. సరాసరి కనిష్ట రోజువారీ ఉష్ణోగ్రత — 6.4°C జనవరి. సరాసరి కనిష్ట రాత్రి ఉష్ణోగ్రత — 2.3°C జనవరి.
అవపాతం, mm
గరిష్ఠ అవపాతం — 131.3 mm ఇది రికార్డు చేయబడింది మే. కనీస అవపాతం — 45.3 mm ఇది రికార్డు చేయబడింది జనవరి.
మాకు తెలియజేయండి మరియు మీ స్నేహితులతో భాగస్వామ్యం!