ప్రసిద్ధ దేశాలు
వాతావరణ సరిపోల్చండి

మాసా Lubrense — నెల ద్వారా వాతావరణ, నీటి ఉష్ణోగ్రత

నెల ద్వారా గాలి ఉష్ణోగ్రత
సగటు గరిష్ట రోజువారీ ఉష్ణోగ్రత — 30.2°C ఆగస్టు. సగటు గరిష్ట రాత్రి ఉష్ణోగ్రత — 26.7°C ఆగస్టు. సరాసరి కనిష్ట రోజువారీ ఉష్ణోగ్రత — 12.1°C ఫిబ్రవరి. సరాసరి కనిష్ట రాత్రి ఉష్ణోగ్రత — 10.1°C ఫిబ్రవరి.
నెల ద్వారా నీటి ఉష్ణోగ్రత
నీటి సగటు గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత — 26.7°C స్థిర ఆగస్టు. నీటి సగటు కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత — 14.2°C స్థిర మార్చి.
అవపాతం, mm
గరిష్ఠ అవపాతం — 101.6 mm ఇది రికార్డు చేయబడింది ఫిబ్రవరి. కనీస అవపాతం — 16 mm ఇది రికార్డు చేయబడింది ఆగస్టు.
మాకు తెలియజేయండి మరియు మీ స్నేహితులతో భాగస్వామ్యం!