ప్రసిద్ధ దేశాలు
వాతావరణ సరిపోల్చండి

Lignano — నెల ద్వారా వాతావరణ, నీటి ఉష్ణోగ్రత

నెల ద్వారా గాలి ఉష్ణోగ్రత
సగటు గరిష్ట రోజువారీ ఉష్ణోగ్రత — 29.9°C ఆగస్టు. సగటు గరిష్ట రాత్రి ఉష్ణోగ్రత — 19.1°C జూలై. సరాసరి కనిష్ట రోజువారీ ఉష్ణోగ్రత — 7.2°C జనవరి. సరాసరి కనిష్ట రాత్రి ఉష్ణోగ్రత — 2.8°C జనవరి.
నెల ద్వారా నీటి ఉష్ణోగ్రత
నీటి సగటు గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత — 25.7°C స్థిర జూలై. నీటి సగటు కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత — 9.1°C స్థిర ఫిబ్రవరి.
అవపాతం, mm
గరిష్ఠ అవపాతం — 133.3 mm ఇది రికార్డు చేయబడింది నవంబర్. కనీస అవపాతం — 48.8 mm ఇది రికార్డు చేయబడింది ఆగస్టు.
మాకు తెలియజేయండి మరియు మీ స్నేహితులతో భాగస్వామ్యం!