ప్రసిద్ధ దేశాలు
వాతావరణ సరిపోల్చండి

ఎస్బ్జేర్గ్ — నెల ద్వారా వాతావరణ, నీటి ఉష్ణోగ్రత

నెల ద్వారా గాలి ఉష్ణోగ్రత
సగటు గరిష్ట రోజువారీ ఉష్ణోగ్రత — 19.2°C ఆగస్టు. సగటు గరిష్ట రాత్రి ఉష్ణోగ్రత — 15.6°C ఆగస్టు. సరాసరి కనిష్ట రోజువారీ ఉష్ణోగ్రత — 3.7°C ఫిబ్రవరి. సరాసరి కనిష్ట రాత్రి ఉష్ణోగ్రత — 1.8°C ఫిబ్రవరి.
నెల ద్వారా నీటి ఉష్ణోగ్రత
నీటి సగటు గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత — 18.5°C స్థిర ఆగస్టు. నీటి సగటు కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత — 2.6°C స్థిర ఫిబ్రవరి.
అవపాతం, mm
గరిష్ఠ అవపాతం — 107.7 mm ఇది రికార్డు చేయబడింది సెప్టెంబర్. కనీస అవపాతం — 35.7 mm ఇది రికార్డు చేయబడింది ఏప్రిల్.
మాకు తెలియజేయండి మరియు మీ స్నేహితులతో భాగస్వామ్యం!