ప్రసిద్ధ దేశాలు
వాతావరణ సరిపోల్చండి

కోపెన్హాగన్ — నెల ద్వారా వాతావరణ, నీటి ఉష్ణోగ్రత

నెల ద్వారా గాలి ఉష్ణోగ్రత
సగటు గరిష్ట రోజువారీ ఉష్ణోగ్రత — 20.6°C జూలై. సగటు గరిష్ట రాత్రి ఉష్ణోగ్రత — 16.3°C ఆగస్టు. సరాసరి కనిష్ట రోజువారీ ఉష్ణోగ్రత — 2.8°C ఫిబ్రవరి. సరాసరి కనిష్ట రాత్రి ఉష్ణోగ్రత — 0.7°C ఫిబ్రవరి.
నెల ద్వారా నీటి ఉష్ణోగ్రత
నీటి సగటు గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత — 18.2°C స్థిర ఆగస్టు. నీటి సగటు కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత — 1.7°C స్థిర ఫిబ్రవరి.
అవపాతం, mm
గరిష్ఠ అవపాతం — 67.6 mm ఇది రికార్డు చేయబడింది ఆగస్టు. కనీస అవపాతం — 30 mm ఇది రికార్డు చేయబడింది ఫిబ్రవరి.
మాకు తెలియజేయండి మరియు మీ స్నేహితులతో భాగస్వామ్యం!