ప్రసిద్ధ దేశాలు
వాతావరణ సరిపోల్చండి

Spindleruv Mlyn — నెల ద్వారా వాతావరణ

నెల ద్వారా గాలి ఉష్ణోగ్రత
సగటు గరిష్ట రోజువారీ ఉష్ణోగ్రత — 19.8°C ఆగస్టు. సగటు గరిష్ట రాత్రి ఉష్ణోగ్రత — 14.3°C ఆగస్టు. సరాసరి కనిష్ట రోజువారీ ఉష్ణోగ్రత — -2.1°C జనవరి. సరాసరి కనిష్ట రాత్రి ఉష్ణోగ్రత — -3.7°C ఫిబ్రవరి.
అవపాతం, mm
గరిష్ఠ అవపాతం — 185.1 mm ఇది రికార్డు చేయబడింది జూలై. కనీస అవపాతం — 48.6 mm ఇది రికార్డు చేయబడింది ఫిబ్రవరి.
మాకు తెలియజేయండి మరియు మీ స్నేహితులతో భాగస్వామ్యం!