ప్రసిద్ధ దేశాలు
వాతావరణ సరిపోల్చండి

Podebrady — నెల ద్వారా వాతావరణ

నెల ద్వారా గాలి ఉష్ణోగ్రత
సగటు గరిష్ట రోజువారీ ఉష్ణోగ్రత — 24.5°C ఆగస్టు. సగటు గరిష్ట రాత్రి ఉష్ణోగ్రత — 15°C ఆగస్టు. సరాసరి కనిష్ట రోజువారీ ఉష్ణోగ్రత — 0.5°C జనవరి. సరాసరి కనిష్ట రాత్రి ఉష్ణోగ్రత — -2.2°C జనవరి.
అవపాతం, mm
గరిష్ఠ అవపాతం — 70.1 mm ఇది రికార్డు చేయబడింది మే. కనీస అవపాతం — 25.7 mm ఇది రికార్డు చేయబడింది ఫిబ్రవరి.
మాకు తెలియజేయండి మరియు మీ స్నేహితులతో భాగస్వామ్యం!