ప్రసిద్ధ దేశాలు
వాతావరణ సరిపోల్చండి

ఓలామక్ — నెల ద్వారా వాతావరణ

నెల ద్వారా గాలి ఉష్ణోగ్రత
సగటు గరిష్ట రోజువారీ ఉష్ణోగ్రత — 25°C ఆగస్టు. సగటు గరిష్ట రాత్రి ఉష్ణోగ్రత — 14.6°C ఆగస్టు. సరాసరి కనిష్ట రోజువారీ ఉష్ణోగ్రత — -0.5°C జనవరి. సరాసరి కనిష్ట రాత్రి ఉష్ణోగ్రత — -3.5°C జనవరి.
అవపాతం, mm
గరిష్ఠ అవపాతం — 54.9 mm ఇది రికార్డు చేయబడింది జూలై. కనీస అవపాతం — 21.6 mm ఇది రికార్డు చేయబడింది ఫిబ్రవరి.
మాకు తెలియజేయండి మరియు మీ స్నేహితులతో భాగస్వామ్యం!