ప్రసిద్ధ దేశాలు
వాతావరణ సరిపోల్చండి

Frantiskovy లేస్న్ — నెల ద్వారా వాతావరణ

నెల ద్వారా గాలి ఉష్ణోగ్రత
సగటు గరిష్ట రోజువారీ ఉష్ణోగ్రత — 22.3°C ఆగస్టు. సగటు గరిష్ట రాత్రి ఉష్ణోగ్రత — 13.1°C ఆగస్టు. సరాసరి కనిష్ట రోజువారీ ఉష్ణోగ్రత — 0.1°C జనవరి. సరాసరి కనిష్ట రాత్రి ఉష్ణోగ్రత — -3.2°C ఫిబ్రవరి.
అవపాతం, mm
గరిష్ఠ అవపాతం — 85.8 mm ఇది రికార్డు చేయబడింది జూలై. కనీస అవపాతం — 33.7 mm ఇది రికార్డు చేయబడింది ఫిబ్రవరి.
మాకు తెలియజేయండి మరియు మీ స్నేహితులతో భాగస్వామ్యం!