ప్రసిద్ధ దేశాలు

ఆస్ట్రేలియా — నెల ద్వారా వాతావరణ, నీటి ఉష్ణోగ్రత

పట్టణాలు, ఆస్ట్రేలియా
నీటి ఉష్ణోగ్రత ఆస్ట్రేలియా (ప్రస్తుత నెల)
డార్విన్ 25.4 °C
కేర్న్స్ 22.9 °C
బ్రిస్బేన్ 19.6 °C
ఫ్రేజర్ 19.4 °C
పెర్త్ 18.3 °C
సిడ్నీ 18.2 °C
అడిలైడ్ 13.3 °C
మెల్బోర్న్ 11.1 °C
మాకు తెలియజేయండి మరియు మీ స్నేహితులతో భాగస్వామ్యం!